Yönetim Sistemleri Danışmanlık;

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • TS 18001 OHSAS : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • ISO 270001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • ISO 22001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği;

 • İşyeri Hekimi Hizmeti
 • Mobil Sağlık Taramaları Hizmeti
 • Diğer Sağlık Personelleri Hizmeti
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hizmeti
 • Acil Durum Planı
 • Risk Analizi
 • Yangından Korunma ve Tahliye Tatbikatları
 • Patlamadan Korunma Dokümanı
 • Kimyasal Risk Analizi
 • Saha Kontrol Denetimleri Hizmeti
 • Çalışanların Sağlık Muayeneleri ve Raporları

Çevre Danışmanlık Hizmetleri;

 • Atık su Arıtma Sistemleri Hizmeti
 • Atık Yönetimi
 • ÇED Danışmanlık
 • Çevre İzin ve Lisans Danışmanlık Hizmeti

Ürün Belgelendirme ve Ruhsat İşlemleri;

 • CE ( CE – Avrupa’ya Uygunluk İşareti )
 • GSM Ruhsatı ( Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı )
 • TSE Ürün – Hizmet Belgelendirme Hizmetleri (TSE-TSEK-HYB)
 • Üretim İzin Belgeleri

Marka & Patent Hizmetleri;

 • Marka Tescili
 • Tasarım Tescili
 • Marka & Patent Danışmanlığı
 • Faydalı Model Tescili
 • Patent Tescili

Program – Proje Danışmanlık Desteği ve Hizmetleri;

 • KOSGEB Destekleri
 • Büyükelçilik Hibe Programları
 • DPT SODES Hibeleri
 • AB Hibe Hizmetleri
 • IPARD Programı
 • Bölgesel Kalkınma Ajansı Programı

Eğitim Hizmetleri

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı